http://shop.orberis.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Navigace: Living history a fantasy obchod -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Objednávka

Objednávka provedená přes e-shop shop.orberis.cz je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodejcem. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. U zboží, které bude předáno na našem výdejním místě vzniká kupní smlouva přímo v prodejně.

Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky. V případě dodávek zboží do zahraničí, neplatí ceny uvedené v katalogu zboží. V těchto případech bude před uzavřením objednávky předcházet individuální nabídka.

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, například e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě špatně uvedené ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané nekontaktně, přes internet)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí do 20 dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.) Zejména upozorňujeme na nutnost nepoškodit veškeré obaly - papírové krabice, igelitové sáčky apod.

Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané na prodejně)

Prodávající naskladní na prodejnu kupujícím poptávané zboží a tento se rozhodne k uzavření kupní smlouvy přímo na prodejně. Po uzavření kupní smlouvy nelze od této odstoupit.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3–14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje návod na používání výrobku a záruční list. Daňový doklad v případě vyžádání může být zaslán samostatně.

Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci podkladna a košík. Uvedené ceny zboží jsou platné jen na území ČR

Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci podkladna a košík.

 • Česká pošta-obchodní balík
 • Osobní odběr
 • V případě dodávky zboží mimo ČR, bude poštovné řešeno individuálně

Způsoby platby za zboží:

 • Zálohovou fakturou
 • V hotovosti na prodejně
 • Dobírkou na poště

Jiný způsob dodání neuvedený v obchodních podmínkách - cena se tvoří individuálně.

Ochrana osobních dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně ani nejsou jinak zpracovávány pro marketingové účely.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.

Pokud není u nožů, mečů a šavlí uvedeno jinak, jedná se o dekorační předměty a nelze uznat záruku na poškození vzniklá používáním jiným způsobem než použitím jako dekorace.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku (tentýž den, např. mailem, telefonem). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli a to za následujících podmínek:

 • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.
 • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
 • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku, nelze tedy považovat za vadu.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • Přiměřeným snížením kupní ceny
 • Náhradním dodáním zboží
 • Odstoupením od smlouvy

U funkčních nožů které jsou určeny pro běžné použití se záruka nevztahuje na poškození a opotřebení ostří vzniklé používáním.

Postup reklamace

Reklamace jsou vyřizovány autorizovanými servisy.

Internetový obchod shop.orberis.cz poskytuje na všechny výrobky záruku 24 měsíců (u některých výrobků i 36 měsíců) ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli za následujících podmínek:
Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.
Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

 • na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě
 • na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku
 • pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití
 • na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál, nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky

Záruční doba na zboží

Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší (minimální záruční doba činí 2 roky), u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené dovozcem (výrobcem), nejméně však v době minimální záruční doby. Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván).

Reklamace na zboží

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího.

Případné reklamace lze uplatnit v síti autorizovaných servisů stanovených výrobcem popř. dovozcem. Autorizovaný servis pověřený záručním a pozáručním servisem je vždy uveden na záručním listu. Pokud k některému druhu zboží nedodává dovozce originální záruční list (kabely, nabíječky a jiné doplňky), má zákazník možnost uplatnit reklamaci rovněž u autorizovaného servisu, a to na základě prodejního dokladu.

K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do pěti dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě složitějších reklamací bude rozhodující vyjádření autorizovaného servisu stanoveného dovozcem do ČR.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, Vaše celé jméno a datum nákupu zboží.
 • Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu

podmínky převzetí zboží:

 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • S originál dokladem o koupi
 • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden.

Ochrana osobních údajů

Všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy a telefonu nám slouží pouze pro komunikaci s odběratelem ve věci příslušné objednávky. Prohlašujeme, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani nijak jinak využita.


Firma Roman Pausch je uvedena na živnostenském rejstříku pod značkou MěÚPB-OŽÚ/518/2010/Mak/2

 

 


A | A
Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.