http://shop.orberis.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Navigace: Living history a fantasy obchod -> Záruční podmínky

Záruční podmínky

 

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli a to za následujících podmínek:

  • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.
  • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
  • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku, nelze tedy považovat za vadu.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.

Pokud není u nožů, mečů a šavlí, seker , dýk a misek uvedeno jinak, jedná se o dekorační předměty a nelze uznat záruku na poškození vzniklá používáním jiným způsobem než použitím jako dekorace.

 

 


A | A
Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.